Gülşah Aksakallı

Sosyal medya ve internet kullanımı, günümüzde bireylerin hayatlarının merkezine yerleşmiş durumdadır. Özellikle mobil cihazlara erişimin kolaylaşmasıyla birlikte, sosyal medya platformları da milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaktadır. Facebook, Instagram, X gibi platformlar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Türkiye, bu teknolojilerin hızla benimsendiği ve yaygınlaştığı ülkelerden biri olarak dikkat çekmekte ve bu yaygın kullanım beraberinde toplumsal, ekonomik ve bireysel düzeyde çeşitli etkileri de beraberinde getirmektedir.